circle

روند حرف زدن کودک

شروع حرف زدن کودک از چه زمانی است ؟
قبل از اینکه کودکان حرف زدن را به هر زبان یاد بگیرند، با صداها بازی می­کنند که نوعی حرف زدن این کار در تمام ...

اختلال در حرف زدن کودک

   دیرحرف زدن کودک :
زمانی که وارد مبحث حرف زدن کودک می­شویم سئوال اول درباره زمانی شروع حرف زدن کودک است و سئوال دوم اغلب خانواده ...

چگونه به حرف زدن کودک کمک کنیم ؟

آیا میتوانیم به کودکان حرف زدن یاد دهیم ؟
کودکان قبل از اینکه بتوانند بصورت واضح حرف بزنند درک می­کنند.در ابتدا اغلب کودکان حرف زدن را با استفاده ...

عضویت در خبرنامه