circle

دندانهای اولیه کودکان

دندان درآمدن در کودکان
دندان درآوردن هم مانند چهاردست و پا رفتن و راه رفتن کودک مرحله ای از رشد است که در زمان خودش آشکار میشود که زود، دیر و یا ...

حقایق دندان درآوردن کودکان

6 واقعیتی که خانواده ها باید درباره دندانهای اولیه کودک بدانند :
 
رشد دندان دربسیاری از کودکان بین 12- 6 ماهگی است زمان ظاهر شدن ...

تاخیر در دندان درآمدن کودک

علل و عوارض دیر دندان درآمدن کودک
دلیل تاخیر در دندان درآوردن کودکان
دندانهای اولیه کودکان معمولا حدود 6 ماهگی ظاهر میشود. اما در هر کودک ...

عضویت در خبرنامه